TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry elektrických topných těles, které zde uvádíme, jsou pouze základní a slouží jen pro orientaci. S konkrétní aplikací zákazníkovi rádi pomůžeme a poradíme.

TVARY A PROVEDENÍ TOPNÝCH TĚLES

Elektrické topné těleso je nejčastěji sestaveno z jedné nebo více trubkových topných tyčí, připojovacích prvků pro elektrické zapojení a hlavic nebo přírub pro mechanické upevnění.
Topné tyče mohou mít kruhový průřez nebo plochooválný průřez. Plášť topné tyče je tvořen kovovou trubkou definovaných rozměrů z vhodného materiálu podle účelu použití. Tento kovový plášť může být dále povrchově upravován tak, aby se zvýšila jeho odolnost vůči okolnímu prostředí. Pro zlepšení převodu tepla u těles pro ohřev vzduchu a plynů lze tato tělesa opatřit žebrováním prováděném ovíjením ocelové pásky kolmo na topnou tyč.
Uvnitř kovové trubky topné tyče je v izolačním materiálu uložena odporová topná spirála s vývodními kolíky nebo lanky. Trubka je poté stěsněna a uzavřena takovým způsobem, aby její vnitřní aktivní část byla dokonale chráněna proti vnějším vlivům pracovního prostředí topného tělesa.

Topné tyče, jako základní polotovar, je možné zpracovávat do mnoha nejrůznějších tvarů vyhovujících požadavkům zákazníka a závislých na zařízení ve kterém budou používány (až do maximálního pracovního tlaku 6,4 MPa). Elektrické topné těleso je možné podle přání vybavit různými typy hlavic nebo přírub pro mechanické upevnění při montáži do zařízení. Pro připojení k elektrickému obvodu může být topné těleso vybaveno vhodnými typy připojovacích prvků.

MONTÁŽNÍ A UPEVŇOVACÍ PRVKY

Většina topných těles je opatřena různými montážními a upevňovacími prvky, které umožňují jejich řádné upevnění při montáži do zařízení, udržování správné rozteče mezi jednotlivými tyčemi tělesa nebo slouží jako podpůrný prvek proti pronášení topných tyčí u dlouhých těles umístěných v provozu horizontálně.
Pro montáž do zařízení jsou tělesa opatřována různými typy přírub, které jsou vyráběny buď jako výlisky či výseky z ocelového a nerezového plechu nebo obrobené mosazné výkovky a odlitky, nebo obrobené ocelové a mosazné profily kruhového nebo šestihranného průžezu. Takto vyrobené příruby lze dále povrchově upravovat pokovováním, např. niklováním.
Topné tyče jsou do přírub fixovány buď zalisováním, pájením, kapilárním pájením nebo rozvařováním v ochranné atmosféře. Příruby jsou kompletovány potřebným spojovacím materiálem (matky, podložky, šrouby ...). Některé příruby se svorkovnicí lze uzavřít vhodnými hlavicemi, které zajišťují požadované krytí v daném provozním prostředí.
Nejtypičtější příklady používaných přírub (podle požadavku lze topné těleso opatřit vhodnou přírubou):

Příklady přírub z plechových výlisků:

Příklady přírub z obrobeného materiálu:

Příklady přírub z výkovků nebo odlitků:

PŘIPOJOVACÍ PRVKY

Důležitou součástí každého topného tělesa jsou připojovací prvky pro připojení k elektrickému obvodu. Jejich vhodná volba korespondující s parametry topného tělesa a oblastí jeho použití je nutná pro správné a bezpečné fungování tělesa umístěného v konkrétním zařízení nebo prostředí.

Nejběžnější připojovací prvky u tyčí kruhového průřezu:

vlastní vývodní kolík - obr.1  
kolík plochý, velikost 6, 3 - obr.3  
připojovací patka se šroubem M4 nebo M5 - obr.5  
svorník M4 nebo M6 s maticemi a podložkami - obr.7  

 

obr.2 - kolík plochý, velikost 6, 3
obr.4 - dvojkolík plochý, velikost 6, 3
obr.6 - připojovací patka se šroubem M4
obr.8 - vodní lankoIG SERVICE s.r.o. ČÁSLAVSKÁ 328 / 537 01 CHRUDIM / TEL.: +420 469 689 199 / FAX: +420 469 685 220, IGSERVICE@IGSERVICE.CZ
IG SERVICE
StrojírenstvíElektroSportLED systémyZahrada a pozemní práce

Pohonné systémy
 • převodovky
 • variátory
 • el- a hydromotory
 • frekvenční měniče
 • spojky a kardany
 • svěrné spoje
 • brzdy
 • vodní čerpadla
 • kalová čerpadla
 • otočová ložiska
Dopravníkové systémy
Topná tělesa
Topné patrony
Elektrické rozvaděče
Vyhřívání okapů
Sportovní povrchy
Zdravotnický materiál a výživa
 • chlazení
 • masážní prostředky
 • obvazy a tejpy
 • ortopedické pomůcky
 • tašky a kufry
 • výživové doplňky
Tréninkové pomůcky
 • překážky
 • pro rozhodčí
 • tyče a praporky
 • sportovní vybavení
 • zdi a brány
mobilní digitální panely
umístění a využití
variabilita tvarů
software a ovládání
technické parametry
pronájem panelů
prodej panelů
Zahrada na klíč
Pluhování sněhu
Sečení trávy